מקחל בועז, אורן ושות' רואי חשבון
בית
אודות
תחומי פעילות
סקטורים
מידע מקצועי
רישום לניוזלטר
צור קשר
English
תחומי פעילות
ייעוץ וליווי עסקי ייעוץ וליווי עסקי
עסקים בהקמה עסקים בהקמה
ביקורת וראיית חשבון ביקורת וראיית חשבון
מיזוגים ורכישות מיזוגים ורכישות
שירותי מיסים שירותי מיסים
שירותי חשבות וניהול כספים שירותי חשבות וניהול כספים
עסקים משפחתיים עסקים משפחתיים
הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות
שירותי עזר משפטיים שירותי עזר משפטיים
סקטורים
עמותות ומלכ עמותות ומלכ"רים
תעשיה ומסחר תעשיה ומסחר
נדל נדל"ן
היי טק היי טק
ביטוח ביטוח
בריאות בריאות
פיצויים בעקבות מבצע "צוק איתן"
בחודש אוגוסט 2014 פורסמו תקנות בנושא פיצוי עסקים מאזור הדרום אשר נפגעו בעקבות מבצע צוק איתן (פיצוי בגין נזק עקיף) . בהתאם לתקנות, קיימים שלושה מסלולים ירוקים (מהירים) לפיצוי: מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים ומסלול הוצאות שוטפות. בעלי עסקים בתחום יישובי ספר ו/או בעלי עסקים שבטווח של 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה, יוכלו לבחור בין המסלולים האמורים לבין המסלול האדום, במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים אותם יוכיחו לגבי אובדן הרווח ובהתאם לאופי העסק. כמו כן, נקבעו מסלולים לענפים ייחודיים, כגון מפעילי אולמות אירועים, בתי מלון וחקלאים.

ביום 7 באוגוסט, 2014 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) הוראת שעה התשע"ד-2014 . ביום 10 באוגוסט, 2014 פורסמה הוראת ביצוע של רשות המיסים המפרטת את אופן יישום התקנות. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני בתקופה החל מיום ה-8.7.14 ועד ל-31.8.14, או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן" תקופת ההכרזה, לפי המוקדם ביניהם. 

הפיצוי יחול על עסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, על פי 
המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף ובהתאם לקבוע בתקנות.

עקב הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו והמצויים באזור גיאוגרפי 
נרחב, נקבע מנגנון פשוט וישים לפיצוי המתחלק לשלושה מסלולים חלופיים על פי בחירת העוסק "מסלולים ירוקים", כדלהלן:


מסלול שכר


מעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף. כמו כן, הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים, מתחת לגיל 12, עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף או להנחיות ראש הרשות המקומית (הפיצוי ניתן רק לאחד מן ההורים). הפיצוי יהיה בגובה 132.5% משכר הבסיס של העובד. פיצוי זה יינתן גם בעבור אדם עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף. כמו כן, הפיצוי יינתן לכל עובד בטווח של 0-7 ק"מ מהרצועה, שנעדר מעבודתו בשל המצב הבטחוני.


מסלול מחזורים


בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ. סך הפיצוי במסלול זה לא יעלה על 4 מיליון ש"ח. 

המסלול מבוסס על התפיסה כי הנזק העקיף מתבטא בירידה במחזור 
העסקאות, אשר מלווה גם בירידה בהוצאות התפעול המשתנות של העסק. חישוב הנזק לפי מסלול זה מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות (תקופת הלחימה והתקופה המקבילה שנה קודמת), בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית. 

סוגי עסקים שמאפייני הפעילות שלהם אינם מאפשרים לחשב את גובה הנזק 
העקיף בהתאם למסלול המחזורים הרגיל כגון עסקים שהוקמו לאחר 1.1.13, עוסקים פטורים, עיסוק במספר ענפים, תיווך ועוד, יהיו רשאים להגיש להגיש בקשה ובה יספקו נתונים שיאפשרו למנהל להעריך את הנזק האמור, בחישוב מותאם.


מסלול הוצאות 


בעל העסק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלוונטית, בשל המצב הביטחוני בדרום. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 4 מיליון ש"ח. 

המסלול מבוסס על התפיסה לפיה עסק שפעילותו נפגעה כתוצאה מהמצב 
הביטחוני, לעיתים מתקשה לכסות את הוצאותיו בתקופה זו, כלומר מחזור עסקאותיו נמוך מסך ההוצאות של העסק. 

יודגש כי עסקים שמקור ההפסד אצלם אינו נובע מהמצב הביטחוני, לא יהיו 
זכאים להגיש תביעה במסלול זה.


"מסלול אדום" וענפים ייחודים


בעלי עסקים בתחום יישובי ספר ו/או בעלי עסקים שבטווח של 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה, יוכלו לבחור בין המסלולים האמורים לבין המסלול האדום, במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים אותם יוכיחו לגבי אובדן הרווח ובהתאם לאופי העסק. (לגבי סקטורים ייחודים מפעילי אולמות אירועים, מלונאים, חקלאים ישנן הוראות ספציפיות).
יצירת קשר
מלאו פרטים ליצירת קשר
שם מלא
טלפון
כתובת דוא"ל
צרפו אותי לניוזלטר
חוזרים מקצועיים
חוזר סוף שנת 2014 חוזר סוף שנת 2014
היערכות לתום השנה היערכות לתום השנה
חברות ארנק חברות ארנק
פיצויים בעת פרישה פיצויים בעת פרישה
תקציר עדכונים חודש יולי 2014 תקציר עדכונים חודש יולי 2014
מבצע צוק איתן - תשלומי מקדמות - ביטוח לאומי מבצע צוק איתן - תשלומי מקדמות - ביטוח לאומי
דחייה נוספת של תשלום דמי הביטוח למעסיקים ועובדים עצמאיים באזור הדרום עד ליום 15 באוגוסט 2014 דחייה נוספת של תשלום דמי הביטוח למעסיקים ועובדים עצמאיים באזור הדרום עד ליום 15 באוגוסט 2014
פיצויים בעקבות מבצע פיצויים בעקבות מבצע "צוק איתן"
יצחק מדהלה 1, רחובות 76545.   טל רב קווי: 08-9377300   פקס ראשי: 08-9414782   דוא"ל: office@mbcpa.co.il