מקחל בועז, אורן ושות' רואי חשבון
בית
אודות
תחומי פעילות
סקטורים
מידע מקצועי
רישום לניוזלטר
צור קשר
English
תחומי פעילות
ייעוץ וליווי עסקי ייעוץ וליווי עסקי
עסקים בהקמה עסקים בהקמה
ביקורת וראיית חשבון ביקורת וראיית חשבון
מיזוגים ורכישות מיזוגים ורכישות
שירותי מיסים שירותי מיסים
שירותי חשבות וניהול כספים שירותי חשבות וניהול כספים
עסקים משפחתיים עסקים משפחתיים
הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות
שירותי עזר משפטיים שירותי עזר משפטיים
סקטורים
עמותות ומלכ עמותות ומלכ"רים
תעשיה ומסחר תעשיה ומסחר
נדל נדל"ן
היי טק היי טק
ביטוח ביטוח
בריאות בריאות
היערכות לתום השנה

לקוחות יקרים !

כמדי שנה, נדרשים עסקים לבצע מספר פעולות עד ליום 31.12.13, ביניהם ספירת מלאי, ספירת קופה ורישום ספידומטר של כלי הרכב.

להלן תמצית הנחיות לביצוע הפעולות האמורות

בהתאם לסעיף 26 להוראות ניהול ספרים, נדרשים עסקים (יחידים או חברות) שיש ברשותם מלאי, לערוך ספירה של המלאי שבעסקם בפועל בכל תום שנת מס.

31 בדצמבר הוא יום המאזן ותום שנת המס, ולכן יש לערוך את מפקד המלאי לאותו תאריך. ניתן לפקוד את המלאי תוך חודש ימים לפני יום המאזן או תוך חודש ימים לאחריו, ובלבד שאם המפקד ייעשה יותר מעשרה ימים לפני יום המאזן או יותר מעשרה ימים לאחריו יש להודיע על כך לפקיד השומה.

במידה ולא נערך מפקד המלאי ב 31 בדצמבר יש להיערך לרישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד המפקד בפועל לבין תאריך המאזן ולערוך את התיאומים הנדרשים לקביעת המלאי לתאריך המאזן.

*בכל מקרה נבקשכם להודיענו מראש על מועד המפקד המתוכנן על ידכם.

*חובת ההודעה לעריכת התיאומים כאמור לעיל אינה חלה על מלאי שרישומו מתנהל בספר תנועת המלאי באופן המאפשר קביעת יתרות המלאי שכל פריט בו נפקד לפחות אחת בשנה ונשלחה הודעה לפקיד השומה על בחירה בשיטה זו לא יאוחר מתחילת שנת המס.

עריכת המפקד:

נא להכין רשימות מלאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין במשגור). כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם והנמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה). הרשימות יערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר,תוצרת בעיבוד,מוצרים מוגמרים וכד'. גיליונות הספירה יהיו ממוספרים במספר עוקב.


הרשימות יכללו לפחות את פרטים אלו :

*תאור הטובין באופן שיאפשר זיהוי סוגם, מצב הטובין תוך ציון מצב תקינותם (מיושנים, מקולקלים וכד), יחידת המדידה(ק"ג, מטרים וכד) והכמות כלומר מספר היחידות כאמור לעיל.

*לגבי מלאי של מקלטי טלוויזיה, מכשירי סטריאו ורדיו יש לציין גם את שם היצרן ומס' סידורי של המוצר המוטבע ע"י היצרן.

*רצוי להשאיר מקום לשני טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם :מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).

חישוב שווי המלאי:

את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. אין לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם(כגון: סחורה ו/או מלאי שנמכר לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול פריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם. השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע"מ) אך במקרה של טובין שאינם תקינים(ראה לעיל) או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות, יחושב השווי לפי "ערך המימוש הנקי"(שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש ברשימה תוך ציון בסיס החישוב. העלות תחושב לפי שיטת "פיפו" (ראשון נכנס ראשון יוצא) או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קנית יחידת הסחורה.

*הרשימות יסוכמו בנפרד לפי קבוצות החלוקה(חומרי גלם, אריזה וכד'.), ראה לעיל.

*הרשימות יעשו בדיו, ומבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גיליון ויציינו את שמם המלא.

ספירת קופה:

לקראת סוף שנת המס הנוכחית 31.12.2013 יש לערוך בנוסף לאמור לעיל, ספירת קופה הכוללת בין היתר ספירת מזומנים ושקים. כמו כן, יש לערוך רשימה מסודרת של כלל השקים הדחויים ואף רצוי לצלמם.

רשימת כלי הרכב

בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה, נדרש להכין בתום שנת המס רשימה של כלי הרכב שברשות העסק. כלי הרכב יכללו כלי רכב שבליסינג וכלי רכב אשר אינם רשומים על שם התאגיד במשרד הרישוי, אולם הם בשימוש התאגיד.  

הרשימה תפרט את מספרי הרישוי של כלי הרכב, ייחוסו לעובד של החברה (אם בכלל) ואת מספר הקילומטרים שכל רכב צבר בשנת 2013, וזאת לפי מד הספידומטר עד ליום 31.12.13.     

יודגש כי תיאום הוצאות רכב פרטי, כיום, אינו מושפע ממספר הקילומטרים שנסע הרכב. עם זאת קיימת דרישה בתקנות לרישום כאמור

כמו כן, יצוין כי בהתאם לפסיקה, ופרשנות תכליתית של הוראות החוק, במידה וניתן להפריד באופן ספציפי את הוצאות הרכב, להוצאות עסקיות ופרטיות, לדוגמה, באמצעות מכשיר (או פנקס) במסגרתו נרשמים פרטי הנסיעות, לדעתנו, ניתן לחשב את חלק ההוצאות שאינו מוכר באופן ספציפי. כמו כן, לדעתנו ניתן לקבל עמדה לפיה שווי השימוש של רכב לא יעלה על הוצאות הרכב בפועל.

לסיכום:

רשימות המפקד המקוריות תהוונה חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע השנים הבאות מתום שנת המס, או שש שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה.

כמו כן, משרדנו ערוך לתת לכם את  מלוא הכלים והידע על מנת לערוך את הרשימות בצורה הטובה והקלה ביותר.

יצירת קשר
מלאו פרטים ליצירת קשר
שם מלא
טלפון
כתובת דוא"ל
צרפו אותי לניוזלטר
חוזרים מקצועיים
חוזר סוף שנת 2014 חוזר סוף שנת 2014
היערכות לתום השנה היערכות לתום השנה
חברות ארנק חברות ארנק
פיצויים בעת פרישה פיצויים בעת פרישה
תקציר עדכונים חודש יולי 2014 תקציר עדכונים חודש יולי 2014
מבצע צוק איתן - תשלומי מקדמות - ביטוח לאומי מבצע צוק איתן - תשלומי מקדמות - ביטוח לאומי
דחייה נוספת של תשלום דמי הביטוח למעסיקים ועובדים עצמאיים באזור הדרום עד ליום 15 באוגוסט 2014 דחייה נוספת של תשלום דמי הביטוח למעסיקים ועובדים עצמאיים באזור הדרום עד ליום 15 באוגוסט 2014
פיצויים בעקבות מבצע פיצויים בעקבות מבצע "צוק איתן"
יצחק מדהלה 1, רחובות 76545.   טל רב קווי: 08-9377300   פקס ראשי: 08-9414782   דוא"ל: office@mbcpa.co.il